TOMOS

  projektna spletna stran

Delovanje

Za pogon koles z motorjem v veliki večini uporabljamo predvsem dvotaktne motorje z notranjim izgorevanjem. Dvotaktni so primernejši zato, ker so lažji. Vendar se v zadnjem času uporabljajo tudi štiritaktni motorji z notranjim izgorevanjem, saj manj onesnažujejo okolje in so varčnejši.

Najpomembnejši deli za delovanje motorja:

Uplinjač Dellorto

Uplinjač:

Je zelo pomemben sestavni del motorja, saj ustvari mešanico goriva in zraka, ki je najprimernejša za dobro delovanje motorja. Kot že ime pove uplinjač tako rekoč uplini gorivo, saj ga pod visokim tlakom pomeša z zrakom iz okolice. Na začetku, ko zaženemo motor, uplinjač naredi mešanico z malo več goriva, da se motor lažje zažene. Temu postopku se reče hladen vžig ali po domače "zaug" ali "čok". To stori tako da odprtino za zrak delno zapre. Uplinjač ima tudi nadzor nad hitrostjo motorja, ko mi dodamo "gas" se v uplinjaču poveča odprtina za dovod mešanice goriva in zraka. Koliko goriva bo primešal lahko uravnamo tako, da menjamo šobo oziroma "dizo". Za optimalno delovanje je treba po določenih prevoženih kilometrih očistiti filter za zrak in filter za gorivo.

Cilinder:

Cilinder ima zelo pomembno nalogo, zato more biti zelo kakovostnega materiala in kakovostne izdelave. Izdelan more biti do nekaj 0,01 mm natančno. Zadržati more eksplozijo in jo preusmeriti v bat. Z batom sta zelo usklajena. Cilinder more biti nameščen zelo trdno in zelo dobro zatesnjen, da iz njega ne uhaja kompresija. V cilindru so tudi pretočni kanali, po katerih se pretaka mešanica goriva in zraka iz spodnjega batnega prostora v nad-batni prostor.

Bat

Bat:

Bat je pogonska sila motorja. Preusmeri eksplozijo v gibanje gor - dol. Se zelo natančno prilega cilindru. Nameščena ima 2 batna obročka, ki še dodatno zatesnita stik med cilindrom in batom. Nekateri novejši bati imajo tudi pretočne luknje za učinkovitejše pretakanje goriva iz podbatnega prostora v nadbatni prostor. Na batu sta nameščena še dva batna obročka, ki poskrbita, da je kompresija najboljša - enostavno povedano skrbita za to, da se bat tako prilega cilindru, da mimo ne morejo niti plini.

Motorna gred ali ojnica:

Motorna gred

Njena naloga je, da čim učinkovitejše prenaša gibanje gor-dol v vrtenje. Biti mora prav tako, kot cilinder in bat, zelo kakovostne izdelave, saj na njo delujejo zelo velike centrifugalne in druge sile. Njeno opletanje mora biti manjše od 0,02 mm, sicer povzroča tresljaje, kar lahko s časoma postane usodno za vse druge sestavne dele. Na vrhu je bat pritrjen na ročico motorne gredi s sornikom (valj, ki se tesno prilagaja luknjama v batu).

Električno navitje:

Da se gorivo vžge, je potrebna iskra, za iskro pa je potrebna električna energija. Če hočemo ustvariti elektriko, moramo imeti generator. Glavna sestavna dela generatorja sta tuljava oziroma navitje in magnet. Magnet je nameščen na motorni gredi in služi tudi, kot vztrajnik, pod magnetom sta dve tuljavi (starejši 6V modeli) ali 4 tuljave (novejši 12V modeli). Ko se magnet vrti okoli električne tuljave spreminja magnetno polje in s tem se v tuljavi ustvari električni tok. Ta tok se shrani v kondenzatorju. Tedaj, ko pride bat v zgornjo mrtvo lego se kontakta dotakneta in steče električni tok ter ustvari iskro. Vse to se zgodi v delčku sekunde. Drugo navitje je za vse druge porabnike električne energije na vozilu: luči, hupa in podobno.

Svečka:

Svečka

Brez delujoče svečke motor zagotovo ne bo deloval. Skozi keramično osnovo, ki dobro izolira in hkrati dobro prenaša visoko temperaturo, je kovinska elektroda. Za optimalno iskro morata biti elektrodi oddaljeni približno 0,5 mm.

Izpušni sistem:

Motor bi sicer deloval tudi brez izpušnega sistema, vendar to ni dolgotrajna rešitev. Zaslužen je, da utiša zvoke in prestreza okolju škodljive pline s katalizatorjem in dušilcem zvoka. Originalen ima tudi vlogo omejevanja moči.

Menjalnik:

Menjalnik ni pomemben za neposredno delovanje motorja. Pomemben je, da lahko pogonsko moč motorja čim učinkovitejše in ekonomično uporabimo. Ločimo dva glavna tipa menjalnikov: avtomatski in nožni (ali ročni) menjalnik. Glavna razlika je v tem, da pri avtomatskem menjalniku voznik nima nadzora nad prestavami. Vsak menjalnik ima sklopko ter prenosne zobnike. V praksi ima še veliko drugih delov, brez katerih delovanje ne bi bilo mogoče. Sklopka ima vlogo, da prenaša energijo iz motorne gredi na zobnike. Avtomatski menjalniki imajo centrifugalne sklopke imajo pa jih toliko, kot imajo prestav. Tomosovi avtomatiki imajo dve prestavi. Ročni menjalniki pa imajo sklopko narejeno tako, da imamo nadzor nad njo - jo popuščamo ali pritiskamo. Prestave so nujne zato, ker dvotaktni motorji najbolj učinkovito in ekonomično v majhnem razponu obratov. Z menjavanjem prestav delovanje motorja obdržimo v tem razponu.

Avtomatski menjalnik

Kratka obrazložitev delovanja:

Na začetku procesa moramo dovesti energijo, da motor začne delovati: v večini primerov z elektromotorjem lahko pa tudi z nožnim zaganjačem. Tako se bat pomakne navzdol in s tem povzroči podtlak v prostoru nad batom, s tem »posesa« zrak in gorivo iz uplinjača. Ko pride bat do najnižje možne točke se prične pomikat navzgor in s tem stiska mešanico zraka in goriva, ko pride do najvišje možne točke se prižge iskra in sledi majhna eksplozija, ki močno potisne bat dol -> to je pogonska moč ki se prenese preko motorne gredi, zobnikov in verige na pogonsko kolo. Medtem ko se bat premika navzdol in izpušni plini zapuščajo nadbatni prostor, se ponovno pričenja ves proces od začetka. Ta proces se pri polni hitrosti ponovi 5000 do 8000 krat v minuti.

Razlike med dvotaktnim in štiritaktnim motorjem z notranjim izgorevanjem:

Glavna razlika med dvo- in štiri-taktnim motorjem je v tem da ima dvotaktni motor združene vse štiri takte v dva takta. Pri tem uporablja tudi prostor in kanale pod batom medtem, ko štiritaktni uporablja samo nad-batni prostor. Štiri taktni motor ima pod batom motorno olje, zato v gorivu ni treba primešati olja. Dvotaktni pa uporablja pod-batni in nad-batni prostor, zato je mazanje mogoče le tako, da motorno olje primešamo h gorivu (ponavadi 2 % olja in 98 % bencina) novejši modeli si to naredijo sami.

Dvotaktni:

Pozitivne lastnosti: Večja moč pri manjši delovni prostornini in masi. Preprostejši - popravi jih lahko vsak z nekaj znanja iz strojništva. Lahko vzdrževanje.
Negativne lastnosti: manjši izkoristek goriva. Večje onesnaževanje okolja, zaradi primesi olja zato je izgorevanje manj popolno, kot pri štiritaktnem motorju, kjer izgoreva le gorivo.

Štiritaktni:

Pozitivne lastnosti: Večji izkoristek goriva - varčnejši. Manj onesnažujejo okolje.
Negativne lastnosti: Za določeno moč je potrebna večja delovna prostornina (in s tem večja masa celotnega motorja).

Predelava

Z majhnimi triki lahko dosežemo povečano moč motorja in s tem boljše pospeške ter končno hitrost.

Poglejte tipe predelav